ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

   

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ
 

To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Τοπικού Αρχείου Λεωνιδίου. Εδώ θα βρείτε 
τις εξής πληροφορίες:

Το ιστορικό του Τοπικού Αρχείου από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα

Κατάλογο με τα αρχεία που υπάρχουν στο Τ.Α. Λεωνιδίου

Τα κείμενα που έχουν γραφτεί από εμάς στα πλαίσια διάφορων εκδηλώσεων στις οποίες
συμμετείχαμε

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας, όπως για παrάδειγμα το ωράριο 
λειτουργίας, τις υπηρεσίες προς τρίτους κλπ.

Κάθε φορά που υπάρχει υλικό διαθέσιμο προς δημοσίευση προστίθεται στην ιστοσελίδα του Τ. Α. Λεωνιδίου.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μπορείτε να μας στείλετε
e-mail στη διεύθυνση: mail[at]gak-leonid.ark.sch.gr


Τη σελίδα αυτή δημιούργησε ο Χ.Α.Κορολόγος <ckorologos  'στο'  gmail.com>