ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

 
 

ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
 

ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ

 
 

Ι. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΑΙΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ια Άστρους

Συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκη Άστρους Αθανασίου Ανδ. Κονδάκη

Φωτοαντίγραφα συμβολαίων

1841

Ιβ Γλυπίας

Συμβολαιογράφου Ηλία Α. Κυριακίδη

Συμβόλαια, Ευρετήρια

1874 – 1882

Ιβ Γλυπίας

Συμβολαιογράφου Γεωργίου Παν. Σακελλαρίου

Συμβόλαια, Ευρετήριο

1877 – 1888

Ιβ Γλυπίας

Συμβολαιογράφου Μιχαήλ Τρ. Δαμάσχη

Συμβόλαια, Ευρετήρια

1883 – 1893, 1898 – 1910

Ιγ Μαρίου

Συμβολαιογράφου Θεοφάνη Σ. Αγγέλου

Συμβόλαια, Ευρετήριο

1896 – 1899

Ιγ Μαρίου

Συμβολαιογράφου Γεωργίου Παν. Σακελλαρίου

Συμβόλαια, Ευρετήριο

1900 – 1903

Ιγ Μαρίου

Συμβολαιογράφου Ανδρέα Ανδρουτσόπουλου

Συμβόλαια, Ευρετήρια

Δικογραφίες πλειστηριασμών

1904 – 1913

1864 – 1914

Ιδ Πρασιών

Συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκη Γεωργίου Σπ. Παπαδόπουλου

Συμβόλαια, Ευρετήρια

1835 – τέλος 1844

Ιδ Πρασιών

Συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκη Χρίστου Π. Στεφανάκου

Συμβόλαια, Ευρετήριο

1845

Συμβολαιογράφου Νικολάου Αναγν. Ζωγράφου

Συμβόλαια, Ευρετήρια

1875 – 1847, 1862

1869, 1871 – 1882

Συμβολαιγράφου Νικολάου Δ. Παπαδάκου

Συμβόλαια, Ευρετήριο

1847

Συμβολαιγράφου Νικολάου Μπουζουναρά

Συμβόλαια, Ευρετήριο

1848

Συμβολαιογράφου Παντολέοντος Βασιλείου

Συμβόλαια, Ευρετήριο

1848 – 1850

Συμβολαιογράφου Ιωάννη Κων. Οικονόμου

Συμβόλαια, Ευρετήρια

1850/51

Συμβολαιγράφου Σπυρίδωνος Τσακίρη

Συμβόλαια, Ευρετήριο

1851

Συμβολαιγράφου Παναγιώτη Μ. Βαρκλαντή

Συμβόλαια, Ευρετήριο

1852

Συμβολαιογράφου Χαράλαμπου Ν. Ζεγκίνη

Συμβόλαια, Ευρετήριο

1852/53

Στμβολαιογράφου Γεωργίου Α. Κρανιωτάκη

Συμβόλαια, Ευρετήριο

1853/54

Συμβολαιογράφου Αναγνώστη Παπακαμαριώτη

Συμβόλαια, Ευρετήριο

1854 – 1856

Συμβολαιογράφου Γεωργίου Μαρούδη

Συμβόλαια, Ευρετήριο

1856 – 1858

Συμβολαιογράφου Πιέρρου Δ. Λουκάκη

Συμβόλαια, Ευρετήριο

1858/59

Συμβολαιογράφου Ιωάννη Γ. Σαρριωάννη

Συμβόλαια, Ευρετήρια

1859 – 1861

Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Αθανασίου Αδαμαντόπουλου

Συμβόλαια, Ευρετήριο

1861/62

Συμβολαιλογράφου Πέτρου Γεωργόπουλου

Συμβόλαια, Ευρετήριο

1863 – 1866

Συμβολαιογράφου Κων/νου Εμ. Τσούχλου

Συμβόλαια, Ευρετήρια

1862 – 1868

Συμβολαιγράφου Νικολάου Μιχ. Οικονόμου

Συμβόλαια, Ευρετήρια

1866 – 1879

Συμβολαιγράφου Εμμανουήλ Δημ. Καραμάνου

Συμβόλαια, Ευρετήρια

1869 – 1871, 1873

Συμβολαιογράφου Ηλία Α. Κυριακίδη

Συμβόλαια, Ευρετήρια

1871 – 1875, 1883 – 1886

Συμβολαιγράφου Γεωργίου Παν. Σακελλάρίου

Συμβόλαια, Ευρετήρια

1879 – 1883, 1886 – 1888

Συμβολαιγράφου Νικολάου Παναγιώτη ιερέα Μπεκύρου

Συμβόλαια, Ευρετήρια

Δικογραφίες πλειστηριασμών

1887 – 1911

1868 – 1911

Συμβολαιογράφου Πρασιών Κων/νου Δημ. Μπεκύρου

Συμβόλαια, Ευρετήρια

Δικογραφίες πλειστηριασμών

1887 – 1911

1868 – 1911

Συμβολαιγράφου Πρασιών Ευαγγέλου Αντ. Ροζάκη

Συμβόλαια, Ευρετήρια

Δικογραφίες πλειστηριασμών

1909 – 1914

1908 - 1911

Συμβολαιογράφου Πρασιών Μιχαήλ Νικ. Τσούχλου

Συμβόλαια, Ευρετήρια

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Ημερολόγια στατιστικής συμβολαίων

Δικογραφίες πλειστηριασμών

1914 – 1938

1916 – 1932

1922 – 1938

1872 – 1938

Συμβολαιγραφούντος ειρηηνοδίκη Ιωάννη Κ. Ζαχαρού

Συμβόλαια, Ευρετήριο

1938/39

Συμβολαιογράφου Πάνου Χαρ. Μαυράκη

Συμβόλαια, Ευρετήριο,

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας

Ημερολόγιο διαθηκών

1939 – 1944

Συμβολαιογράφου Σαράντου Χαρ. Γρηγοράκου

Καταστάσεις διαθηκών

Ημερολόγια στατιστικής συμβολαίων

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Αλληλογραφία κλπ.

1836 – 1955

1939 – 1960

1949 – 1959

1936 – 1971

Συμβολαιογράφου Κων/νου Γεωρ. Ζάκα

Ημερολόγιο Στατιστικής

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας

Αλληλογραφία κλπ.

1958/59

1956 – 1960

1947 – 1960

Συμβολαιογράφου Πρασιών Αναστασίου Δ. Ταλιαδώρου

Ημερολόγια Στατιστικής

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας

Αλληλογραφία κλπ.

1939 – 1960

1949 – 1959

1938 – 1980

Συμβολαιογράφου Πρασιών Παναγιώτη Νικ. Νάντη

Συμβόλαια

Ημερολόγια στατιστικής συμβολαίων

Δικογραφία πλειστηριασμού

Ημερολόγιο διαθηκών

1888 – 1938

1930 – 1937

1876 – 1895

1923 – 1954

 

Επιστροφή στα αρχεία

Επιστροφή στην αρχική σελίδα