ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 


ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Μετά από ενέργειες του λόγιου και φιλίστορα δημάρχου Στυλιανού Μερικάκη ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 678/08 – 10 – 1974 ΦΕΚ 295 τ. Α το "Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Λεωνιδίου υπαγόμενο εις το Υπουργείο Πολιτισμού και εξαρτώμενο από τα Γ.Α.Κ ως αποκεντρωμένη υπηρεσία αυτού" και από τότε λειτουργούσε διοικούμενο από Εποπτική Επιτροπή. Το 1985 όλα τα Ιστορικά Αρχεία, αλλά και οι Βιβλιοθήκες υπάχθηκαν στο ΥΠΕΠΘ. Στα τέλη του 1989 ο φιλόλογος Αριστείδης Χρ. Κορολόγος δέχτηκε πρόταση του δημάρχου Δημήτριου Τσιγκούνη κι έτσι αποσπάστηκε από τη Β/βάθμια εκπαίδευση για να στελεχώσει τη νέα Δημόσια Υπηρεσία.

Στεγάζεται σε αίθουσες της Λαϊκής Βιβλιοθήκης, ιδιοκτησίας του συλλόγου Πειραιά "Το Λεωνίδιο" και επιπλέον σε αίθουσα ιδιοκτησίας του Δήμου Λεωνιδίου. Συνεννοήσεις του ΥΠΕΠΘ με το Δήμο Λεωνιδίου για την παραχώρηση του τριωρόφου παλιού Γυμνασίου, όπου μετά από επισκευές θα στεγαζόταν το Τ.Α. Λεωνιδίου, δεν τελεσφόρησαν. Αργότερα ο Δήμος παραχώρησε στο ΥΠΕΠΘ για τον ίδιο σκοπό το άλλοτε Δημοτικό Σχολείο Βασκίνας. Το Δεκέμβριο του 1998 κλιμάκιο μηχανικών του ΥΠΕΠΘ έκανε μετρήσεις για σύνταξη μελέτης, αλλά το έργο δεν περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του έτους 2000. Πιέσαμε επανειλημμένα προς κάθε κατεύθυνση για το θέμα αυτό, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε καμία ανταπόκριση.

Ως τώρα έχουν συγκεντρωθεί περίπου 126 γραμμικά μέτρα διηνεκούς αρχείου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου έχει ταξινομηθεί καθώς και 20 περίπου μέτρα διοικητικού αρχείου υπό εκκαθάριση. Σε χαρτοκιβώτια φυλάσσονται αρχεία, κυρίως ιδιωτικά σε αναμονή ταξινόμησής τους. Επίσης έχουν συλλεγεί δέματα με επαρχιακές και αθηναϊκές εφημερίδες, των οποίων έχει αρχίσει η ταξινόμηση κατά χρονολογική σειρά και η βιβλιοδεσία τους.