ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 


Καθημερινή Λειτουργία

Καταγραφή, ταξινόμηση και εκκαθάριση αρχείων, αλληλογραφία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και προσπάθεια να τους πείσουμε να μας τα παραδώσουν, έστω σε φωτοαντίγραφα, λοιπές διοικητικές εργασίες απαραίτητες για τη λειτουργία της Υπηρεσίας, υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού, αφού όλο και συχνότερα ζητούνται φωτοαντίγραφα εγγράφων από απλούς πολίτες, αλλά και πληροφορίες από ερευνητές.